ARCO 2021

Milí priatelia,

3. ročník súťaže ARCO mal zvláštnu príchuť. Túto situáciu, v ktorej dnes žijeme, sme si pred časom veru ani len predstaviť nevedeli. Je preto obdivuhodné, že po mesiacoch spoločenského odlúčenia tvoríte a nezaháľate. Z vašich pier (či v dnešnej dobe skôr klávesníc notebookov) vznikli kompozície, ktoré častokrát z tejto neľahkej situácie dokonca čerpajú. 

Porota, ktorej predsedal Doc. Mgr.art. Ivan Buffa, ArtD. (predseda Spolku slovenských skladateľov) pracovala tento rok v zložení:

Mgr.art. Lucia Papanetzová, ArtD. - vedúca katedry skladby a dirigovania HTF VŠMU

Mgr.art. Lucia Chuťková

Mgr.art. Juraj Vajó, ArtD.

Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD.

 

Do súťaže sa prihlásilo spolu 7 súťažných diel, ktoré neboli do dnešného dňa publikované ani premiérované. Z nich vybrala porota víťaza....

...a ním sa stal...

...po neuveriteľný tretí krát 

Mirko Krajči

s dielom Waltzissimo pre sláčikový orchester

 

Komisia zároveň odporučila udeliť špeciálnu cenu dielu Lockdown - Triptych 20. Autorom diela je Svatomir J.Vodak.

 

SRDEČNE GRATULUJEME!

 

Všetkým autorom súťažných diel ďakujeme za účasť v súťaži ARCO a všetkých srdečne pozývame dňa 19.júna 2021 na nádvorie Trnavskej radnice, kde si v rámci festivalu Hudba na radnici budete môcť víťazné dielo vypočuť.