 
  
 
#CTRL 

Výsledky súťaže ARCO 2024

 

Odborná komisia skladateľskej súťaže ARCO v zložení Lukáš Borzík, Jana Kmiťová, Andrej Gál, Konstantin Ilievsky a Marián Lejava rozhodla o víťazovi 4. ročníka súťaže.

Súťaže sa zúčastnilo 6 hudobných diel.

 

Víťazným dielom súťaže ARCO 2024 sa stala kompozícia ŠEDOKRUHY.

 

Autorkou je Barbora MIŠÍKOVÁ.

 

Víťazke srdečne gratulujeme!

 


 

ŠTATÚT SÚŤAŽE ARCO

 

Trnavský komorný orchester

vyhlasuje 4. ročník skladateľskej súťaže

Podmienky súťaže

 • Súťaž sa vyhlasuje na kompozíciu určenú pre komorný orchester bez sólového nástroja s obsadení: husle I (4 hráči), husle II (4 hráči), viola (2 hráči), violončelo (2 hráči), kontrabas (1 hráč), príp. spinet.
 • Maximálna dĺžka skladby je 10 minút.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť skladatelia bez vekového obmedzenia.
 • Súťaž je anonymná.
 • Do súťaže môžu autori prihlásiť svoje skladby, ktoré neboli doteraz vydané alebo verejne predvedené.
 • Uzávierka súťaže: 30. novembra 2023

 

Prihláška a povinné prílohy

 • Prihlásiť sa dá prostredníctvom elektronického formulára.
 • Povinnou prílohou je PARTITÚRA diela (bez informácií o identite autora) vo formáte .PDF.
 • Porota má právo nevybrať žiadne dielo ako víťazné.

 

Výsledky súťaže

 • Rozhodnutie poroty oznámi vyhlasovateľ súťaž dňa 30. januára 2024 na webovej stránke www.hudbanaradnici.sk.
 • Víťaz súťaže získa finančnú odmenu 500,-€. Dielo bude naštudované Trnavským komorným orchestrom a uvedené na festivale Hudba na radnici 2024.
 • Autor víťaznej skladby sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi súťaže orchestrálne party obratom, zároveň bude prizvaný ku naštudovaniu diela a k jeho premiérovému uvedeniu.

Odborná porota

 • Odborným garantom súťaže ARCO je Spolok slovenských skladateľov.
 • Prihlásené kompozície bude hodnotiť odborná porota v zložení: Lukáš Borzík, Andrej Gál, Konstantin Ilievsky, Jana Kmiťová a Marián Lejava


PRIHLÁŠKA

Viac informácií na tko@tko.sk

Verzia pre tlač (.pdf)

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER